Kohteet

UOTILA SERVICE OY

Kohteet

Liete sekoittimen asennus biokaasulaitokselle
Viemäriputken tukkiminen huleveden estämiseksi
Viheralueiden rakentaminen
Rejekti säiliön asennus biokaasutehtaalle
Timanttiporaus 350mm terällä
Biokaasureaktorin pesu
Tierumpujen sulatus
Molokkien asennus Sastamalaan
Kevytpolttoaineen ylivuoto säiliön asennus
Vesijohto vuodon korjaus
Lämpökattilan vaihto